บทความ

คลังความรู้ กฏหมายน่ารู้

การไม่เลี้ยงดูบิดามารดาทั้งที่บุตรสามารถดูแลได้ รวมทั้งการไม่ให้ความเคารพยำเกรง ดุด่าว่าบิดามารดา ด้วยถ้อยคำอันเป็นหมิ่นประมาท อย่างนี้บิดามารดาเรียกทรัพย์คืนจากการให้ได้

เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัด 2 งวดติดต่อกันแล้ว นำรถยนต์ไปคืนเพื่อป้องกันความเสียหาย บริษัทฯรับรถไปโดยไม่โต้แย้ง จำเลยและผู้ค้ำต้องรับผิดหรือไม่อย่างไร

เมื่อถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ มิจฉาชัพ หลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆ ให้เราโอนเงิน มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้เงินกลับคืนมาโดยเร็ว ตามขั้นตอนดังนี้

เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เมื่อมีการคืนรถให้แก่ทางไฟแนนท์ไปแล้ว แต่ยังถูกฟ้องร้องเรียกส่วนต่างอีกเป็นเงินจำนวนสูงมาก แต่ไม่ต้องรับผิดครับ

รถยนต์ส่วนบุคคลเกิดอุบัติเหตุ และประกันขาดต่อ ควรทำอย่างไรเบื้องต้น

ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้ำประกัน หนี้บัตรเครดิต ในกรณีที่ถุกฟ้อง

ถูกฟ้องอายัดเงินเดือน เงินเดือนเท่าไรจะถูกยึดและมีวิธีการลดหย่อนการอายัดเงินเดือนหรือไม่?

หลักการได้มาของที่ดินซึ่งนำไปสู่ความเป็นเจ้าของสิทธิ ประเภทกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครอง

ความแตกต่างระหว่างเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านและเจ้าของบ้านต่างกันอย่างไรบ้าง?

สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ซื้อ ผู้ค้ำ และไฟแนนซ์

ที่ดินเป็นทรัพย์ที่มีกรณีพิพาทกันมาก ใครจะมีสิทธดีกว่ากันระหว่างคนมีชื่อ กับคนที่ครอบครองจริง

เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระ หากยักย้าย ถ่ายเททรัพย์ไปให้พ่อแม่ พี่น้อง หรือลูกหลาน มีความผิดติดคุกนะครับ

ที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ

ผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ อาจหลุดพ้นความรับผิดได้

การพูดเท็จ ส่งผลเสียหายมากมาย และไม่ก่อให้เกิดผลดี

เบิกเงินส่วนราชการมาโดยไม่มีสิทธิ ใช้หลักการใด ฟ้องเอาเงินคืน ใช้หลักบุคคลสิทธิ หรือ ทรัพย์สิทธิ์

ผู้เช่าทำสัญญาเช่ากับเจ้าของทรัพย์อย่างถูกต้องแต่ฟ้องขับไล่ไม่ได้

มรดก หมายถึง ทรัพย์สิน และ สิทธิหน้าที่ต่างๆที่ผู้ตายต้องรับผิด ดังนี้ทายาทต้องรับหนี้สินของผู้ตายด้วย

การพูดความเท็จหรือเรื่องไม่จริง ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ อาจเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงได้

ลายมือชื่อนั้นไม่มีกฎหมายให้เซ็นแทนกันได้ แม้จะมอบอำนาจก็เซ็นแทนกันไม่ได้

การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีอำนาจฟ้อง

การเป็นผู้ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก 4-01 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

การทวงหนี้, เรียกดอกเบี้ยสูงเกินอัตรา

สิทธิที่ไม่สามารถยันบุคคลทั่วไปได้ มีผลผุกพันคู่กรณีเท่านั้น

ทนายความเป็นอาชีพอิสระ มีความรับผิดชอบสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นทนายความที่ประสบผลสำเร็จ ความซื่อสัตย์สุจริต ความละเอียดรอบคอบ หมั่นหาความรู้ใหม่ๆเสมอ เพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามสังคม ต้องก้าวตามให้ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นว่าการทำคดีแต่ละคดีไม่ใช่เรื่องง่าย หากผิดพลาดจะทำให้ลูกความเสียหายได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือลูกความ ต้องได้รับความเป็นธรรมที่เหมาะสม ซึ่งทนายได้ดำเนินความอย่างถุูกต้องครบถ้วนกระบวนการเท่าที่กฎหมายให้อำนาจทนายความทำได้ ตรินัยน์ โชติเศรษฐ์ภาคิน ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

เกี่ยวกับที่ดิน สปก 4-01 การได้มาเป็นผู้ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

Powered by MakeWebEasy.com