เซ็นชื่อแทนกันได้หรือไม่

Last updated: 10 มี.ค. 2562  |  5147 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เซ็นชื่อแทนกันได้หรือไม่

ภริยาได้ลงลายมือชื่อ หรือเซ็นปลอมลายมือชื่อของสามีในการทำสัญญาได้หรือไม่

มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1020/2517  

ลายมือชื่อนั้นไม่มีกฎหมายให้เซ็นแทนกันได้ แม้จะมอบอำนาจก็เซ็นแทนไม่ได้ จำเลยเซ็นชื่อสามีจำเลยลงในสัญญามัดจำซื้อขายที่ดินจึงเป็นการลงลายมือชื่อปลอม แต่ความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นจะต้องมีลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนด้วย เมื่อผู้เสียหายรู้จักชื่อและตัวสามีจำเลยผู้เป็นเจ้าของที่ดินตลอดจนจำเลยซึ่งเป็นภรรยาอยู่ก่อนแล้ว ยังได้สมัครใจเข้าทำสัญญากับจำเลยและรู้เห็นว่าจำเลยได้ลงชื่อสามีจำเลยในช่องผู้ให้สัญญาตอนทำสัญญานั้น จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าผู้เสียหายมิได้หลงผิดหรือหลงเชื่อ จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะอ้างว่าได้รับความเสียหายตามกฎหมายสามีจำเลยก็ไม่เสียหายเพราะเป็นผู้มอบอำนาจให้จำเลยไว้ จำเลยจึงไม่มีความผิด

 

ข้อสังเกตุ

-การลงลายมือของผู้อื่นนั้นไม่สามารถทำได้  เป็นการลงลายมือชื่อปลอม แต่การกระทำไม่ครบองค์ประกอบความผิดจึงไม่ไม่มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔ ( ฎีกาที่ ๑๕๒๖/๒๕๒๕ , ๕๒๓๒/๒๕๓๐ )

 

ตรินัยน์  โชติเศรษฐ์ภาคิน  ( นบ. น.บ.ท.)

ทนายความเพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี

Powered by MakeWebEasy.com