blog

ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้ำประกัน หนี้บัตรเครดิต ในกรณีที่ถุกฟ้อง

ถูกฟ้องอายัดเงินเดือน เงินเดือนเท่าไรจะถูกยึดและมีวิธีการลดหย่อนการอายัดเงินเดือนหรือไม่?

หลักการได้มาของที่ดินซึ่งนำไปสู่ความเป็นเจ้าของสิทธิ ประเภทกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครอง

ความแตกต่างระหว่างเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านและเจ้าของบ้านต่างกันอย่างไรบ้าง?

สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ซื้อ ผู้ค้ำ และไฟแนนซ์

ที่ดินเป็นทรัพย์ที่มีกรณีพิพาทกันมาก ใครจะมีสิทธดีกว่ากันระหว่างคนมีชื่อ กับคนที่ครอบครองจริง

เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระ หากยักย้าย ถ่ายเททรัพย์ไปให้พ่อแม่ พี่น้อง หรือลูกหลาน มีความผิดติดคุกนะครับ

ที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ

ผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ อาจหลุดพ้นความรับผิดได้

การพูดเท็จ ส่งผลเสียหายมากมาย และไม่ก่อให้เกิดผลดี

เบิกเงินส่วนราชการมาโดยไม่มีสิทธิ ใช้หลักการใด ฟ้องเอาเงินคืน ใช้หลักบุคคลสิทธิ หรือ ทรัพย์สิทธิ์

ผู้เช่าทำสัญญาเช่ากับเจ้าของทรัพย์อย่างถูกต้องแต่ฟ้องขับไล่ไม่ได้

มรดก หมายถึง ทรัพย์สิน และ สิทธิหน้าที่ต่างๆที่ผู้ตายต้องรับผิด ดังนี้ทายาทต้องรับหนี้สินของผู้ตายด้วย

การพูดความเท็จหรือเรื่องไม่จริง ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ อาจเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงได้

ลายมือชื่อนั้นไม่มีกฎหมายให้เซ็นแทนกันได้ แม้จะมอบอำนาจก็เซ็นแทนกันไม่ได้

การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีอำนาจฟ้อง

การเป็นผู้ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก 4-01 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

การทวงหนี้, เรียกดอกเบี้ยสูงเกินอัตรา

สิทธิที่ไม่สามารถยันบุคคลทั่วไปได้ มีผลผุกพันคู่กรณีเท่านั้น

ทนายความเป็นอาชีพอิสระ มีความรับผิดชอบสูง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นทนายความที่ประสบผลสำเร็จ ความซื่อสัตย์สุจริต ความละเอียดรอบคอบ หมั่นหาความรู้ใหม่ๆเสมอ เพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามสังคม ต้องก้าวตามให้ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นว่าการทำคดีแต่ละคดีไม่ใช่เรื่องง่าย หากผิดพลาดจะทำให้ลูกความเสียหายได้ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือลูกความ ต้องได้รับความเป็นธรรมที่เหมาะสม ซึ่งทนายได้ดำเนินความอย่างถุูกต้องครบถ้วนกระบวนการเท่าที่กฎหมายให้อำนาจทนายความทำได้ ตรินัยน์ โชติเศรษฐ์ภาคิน ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

เกี่ยวกับที่ดิน สปก 4-01 การได้มาเป็นผู้ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

Powered by MakeWebEasy.com