ถูกฟ้องเช่าซื้อรถยนต์ทำอย่างไร

Last updated: 3 ก.ค. 2564  |  7944 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถูกฟ้องเช่าซื้อรถยนต์ทำอย่างไร

 

เมื่อถูกฟ้องในเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ แยกพิจารณาดังนี้

1.  กรณีผู้เช่าคืนรถยนต์ ให้แก่ผู้ให้ผู้เช่า โดยถูกต้อง ไม่มีความผิดใดๆตามสัญญาเช่า  ในส่วนนี้ ผู้เช่า ไม่ต้องรับผิดในเงินที่ ค่าขาดราคา (   ฎีกาที่ 5239/2561)   หมายความว่า เมื่อผู้เช่าคืนรถฯโดยชอบ    ผู้ให้เช่านำรถฯออกขาย ได้เงินน้อย กว่าราคารถฯ ผู้ให้เช่าก็ไม่มีสิทธิจะเรียกเงินส่วนที่ขาดจากผู้เช่าได้อีก

 

2.  กรณีสมัครใจเลิกสัญญา  ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าขาดราคา ตามข้อ ๑.  แต่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย หรือค่าขาด ประโยชน์ ในระหว่างที่ผู้เช่าครอบครองรถฯโดยไม่ชำระค่าเช่าซื้อ จนถึงวันยึดรถฯ  ส่วนใหญ่จะเรียกมาเท่ากับ จำนวนค่างวดแต่ละงวด  ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการลดจำนวนเงิน   เพราะเงินค่าส่งงวดรถ ประกอบด้วย ราคารถ+ค่าเช่า

 

ฎีกาที่ 3668/2532  ศาลฎีกาจะลดเงินในส่วนนี้  เนื่องจากส่วนใหญ่จะเบิกความลอยๆ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามจำนวนค่างวดรถฯ ที่ขอมา

 

3. กรณีตามยึดรถฯ 

3.1 กรณียึดรถคืน  ในส่วนนี้  ทางโจทก์  จะมีข้อผิดพลาดอยู่หยาลประการ เป็นแนวทางต่อสู้ ของเราเลยครับ  เมื่ออ่านคำฟ้องโดยละเอียดจะเห็นว่าเรามีข้อต่อสู้อยู่หลายประการ  ฉะนั้นท่านควรมอบหมายให้ทนายความทำคดี   เสียน้อยจะเสียยากเสียมากจะเสียง่าย   เราเป็นลูกหนี้ถ้าเราไม่ให้การต่อสู้เท่ากับเรายอมรับตามที่โจทก์เขาฟ้องมา

 

3.2 กรณียึดรถมาแล้วนำออกขายทอดตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  ผู้ให้เช่าซื้อได้ทำตามสัญญาที่ให้กับเราหรือไม่    

 

 

กรณีถูกฟ้องเรืองเช่าซื้อรถยนต์ ไม่ต้องตกใจ มีทางแก้ไขครับ


1. กรณีคืนรถไปแล้ว ยังถูกฟ้องให้ชำระเงินส่วนต่าง

2. กรณีไม่คืนรถ ถูกตามยึด ต้องเสียเงินเป็นค่าอะไรบ้าง


ปรึกษาเราได้ครับ แนวทางการต่อสู้คดี 063-5955444

ตรินัยน์  โชติเศรษฐ์ภาคิน  (น.บ. , เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๕๙)                

Powered by MakeWebEasy.com