เช่าซื้อรถยนต์ คืนรถอย่างไร ไม่ต้องรับผิดเงินส่วนต่างอีก

Last updated: 30 ก.ย. 2566  |  882 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เช่าซื้อรถยนต์  คืนรถอย่างไร ไม่ต้องรับผิดเงินส่วนต่างอีก

จากประสบการณ์ที่ทำคดีเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์  เมื่อผู้เช่าซื้อคืนรถ  และไฟแนนท์นำรถออกขายทอดตลาดได้เงินไม่คุ้มทุน จึงเรียกส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ

-กรณีผู้เช่าซื้อไม่ผิดนัด นำรถไปคืนที่ สำนักงานไฟแนนท์ กรณีนี้สัญญาเลิกกัน คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ไม่ต้องเสียส่วนต่าง

-กรณีผู้เช่าซื้อผิดไม่ส่ง 2 งวด และขอคืนรถ ต้องนำไปคืนที่สำนักงานไฟแนนท์ (ข้อนี้การคืนมีนัย ต้องดูข้อสัญญาตามสัญญาว่าต้องปฏิบัติอย่างไร)  อาจไม่เสียถ้าไฟแนนท์ทำไม่ถุกต่ามข้อสัญญา

-กรณีผู้เช่าซื้อผิดไม่ส่ง 3 งวดติดต่อกัน  ไฟแนนท์มีสิทธิบอกเลิก มีภายใน30 วัน  หากไฟแนนทืไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญามีผลเป็นการเลิกสัญญาโดยปริยาย ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ ไม่ต้องเสียส่วนต่าง

-ยังมีกรณีคืนรถฯ โดยบริษัทฯ ทำเอกสารมาให้ลงชื่อ ซึ่งถ้าข้อความไม่เป็นความจริง เราต้องไม่ลงชื่อนะครับ  

แต่เนื่องคดีเช่าซื้อมีข้อบกพร่องมาก เพราะผู้ให้เช่าเดิมขายสิทธิ และกว่าจะฟ้องใช้เวลานาน ทำให้หลักฐานต่างๆที่สำคัญสูญหาย ทำให้ผู้เช่าซื้อมีทางต่อสู้ ให้หลุดพ้นจำนวนมาก และจากประสบการณ์ที่ทำคดีมาส่วนใหญ่จะไม่ต้องรับผิดค่าส่วนต่าง   หากท่านมีข้อสงสัยว่าคดีของท่านจะหลุดพ้นจากค่าส่วนต่างหรือไม่ ยินดีให้คำปรึกษา อย่างอบอุ่นใจครับ ****ทนายตรินัยน์ โชติเศรษฐ์ภาคิน (นบ.,นบท.) 0635955444

Powered by MakeWebEasy.com